Category: dn nyheter

Sjögrens

sjögrens

Broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om. Sjögrens syndrom. Innehållet ger inte en fullständig information om sjukdomen, men vår förhoppning är att den kan komplettera din bild. Om du har frågor angående sjukdomen ska du i första hand vända dig till en läkare. De läkemedelsnamn som nämns i bro- schyren är. BAKGRUND. Sjögrens syndrom (SS) är en autoimmun systemsjukdom som företrädelsevis drabbar kroppens exokrina körtlar, såsom saliv- och tårkörtlar. Dessa blir inflammerade med sänkt funktion och torrhet i framförallt mun och ögon som följd. Klassiskt brukar man dela in sjukdomen i primärt SS och. Vid Sjögrens syndrom (SS) är körtlar i kroppen inflammerade vilket kan ge en mängd olika symtom. Huvudsymtomen är muntorrhet, torra ögon och kronisk trötthet. Den behandling som finns är symtomdämpande.

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2